Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 16 lipca 2020r.
ZNP Oddział Brusy • Aktualności Napisz do nas!
powrót

2015-03-26 • Rozpoczyna się ogólnopolski protest!

Uchwała Nr  1 /2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 r.w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br./ sobota /.

Dość lekceważenia, ignorowania nauczycieli!

- zerwania rozmów przez ministra edukacji ze stroną związkową reprezentującą środowisko oświaty / utrata legitymacji do prowadzenia dialogu społecznego /

ZNP żąda:

- 10% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r. / od 2012r. zamrożenie kwoty bazowej i brak wzrostu wynagrodzeń /
- powrotu do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września (zgodnie z zasadą podwyższania wynagrodzeń w sposób określony w art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela);
- zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli
- uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty,
- przeciwdziałania patologicznym sytuacjom związanym z przekazywaniem szkół samorządowych innym podmiotom
- upowszechnienia wychowania przedszkolnego
- rozmów o kształceniu zawodowym nauczycieli i zmianie obecnego systemu tak, aby studia lepiej przygotowywały do wykonywania zawodu

Nie ma zgodyZNP na:

- likwidację Karty Nauczyciela (wyrok Trybunału Konstytucyjnego : „ Karta Nauczyciela jest instrumentem prawnym służącym zapewnieniu bezpłatnej oświaty o odpowiedniej jakości i na możliwie równym poziomie „)
- brak odpowiedzialności państwa i aprobatę resortu edukacji dla łamania prawa konstytucyjnego i prawa oświatowego przez samorządy w procedurach likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych , przekształcaniu i przekazywaniu oświaty publicznej , prywatyzacji oświaty, dyskryminacji w zatrudnianiu pracowników
- wyzbywania się odpowiedzialności państwa za poziom realizacji zadań oświatowych / ograniczenie roli nadzoru pedagogicznego / oraz realizacji zadania własnego – prowadzenia oświaty publicznej przez samorządy
- zmianę przepisów prawa bez ustawowego upoważnienia / „ dostosowanie „ prawa oświatowego do potrzeb oświaty niepublicznej – urynkowienie i komercjalizacja edukacji / biznes oświatowy /

Plan działania okręgu pomorskiego ZNP do 18 kwietnia br:

- zapoznanie dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących z treścią Uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
- od 19 marca br. przeprowadzanie kampanii informacyjnej w ogniwach organizacyjnych
- oflagowanie, oplakatowanie szkół i placówek oświatowych – do odwołania / dostarczonych przez ZG ZNP i ZOP ZNP /
- odprawa prezesów oddziałów ZNP okręgu pomorskiego - 23 marca 2015r.
- koordynatorami wyjazdu są : prezesi oddziałów z siedzibami w powiatach / minimum jeden autokar na powiat /. Wynajem autokaru pokrywa ZG ZNP .
- ze względów organizacyjnych / kontakt + ubezpieczenie uczestników / proszę o przygotowanie LISTY UCZESTNIKÓW MANIFESTACJI 18 kwietnia 2015r. wg. wzoru
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!