Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 5 sierpnia 2020r.
ZNP Oddział Brusy • Aktualności Napisz do nas!
powrót

2014-10-20 • Dlaczego warto wstąpić do ZNP?

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD ODDZIAŁU W BRUSACH

Dlaczego warto wstąpić do ZNP?

 • Jesteśmy najstarszą w Polsce organizacją związkową działającą od ponad 100 lat.
 • Skupiamy w swoich szeregach nauczycieli i innych pracowników polskiej oświaty.
 • Naszym statutowym zadaniem jest stać na straży dobra polskiej oświaty i interesów zatrudnionych w niej pracowników.
 • Reprezentujemy pracowników przed pracodawcą w sprawach pracowniczych, płacowych, socjalnych, bhp
 • W razie potrzeby zapewnimy pomoc prawną.
 • Fachowo doradzamy prawnie, a gdy trzeba bronimy pracownika w sądzie.
 • Pomagamy przy :  procedurach awansu,  planie rozwoju, kompletowaniu dokumentacji.
 • Reprezentujemy : nauczycieli  w komisjach dotyczących awansu zawodowego, pracowników w negocjacjach płacowych w samorządach terytorialnych, przed władzami nadzoru pedagogicznego,, władzami oświatowymi wyższego rzędu,
 • Opiniujemy dokumenty dotyczące arkusza organizacyjnego szkoły i placówki
 • Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nikt inny nie chce pomóc
 • Zapewniamy uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
 • Oferujemy swym członkom możliwość rozwijania zainteresowań w klubach nauczycielskich
 • Organizujemy konferencje, spotkania dyskusyjne o tematyce edukacyjnej z udziałem zaproszonych gości i znanych prelegentów.

JAKO  CZŁONEK  ZWIĄZKU  MASZ  WPŁYW NA :

 • Podejmowane przez nas działania
 • Założenia programowe
 • Kształtowanie polityki oświatowej w samorządach i w kraju
 • Wybór władz związkowych

JAKO  CZŁONEK  ZNP  MASZ  PRAWO  DO : 

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej : obrona przez pełnomocnika związkowego w sprawach sadowych, pomoc obrońców w sprawach dyscyplinarnych, interwencje w przypadku indywidualnych lub zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy, pomoc w przypadku zwolnienia z pracy – opiniowanie wypowiedzenia, konsultacja i pomoc prawna ZG ZNP
 • Preferencji: dla studiujących w WSP ZNP – Warszawa ; przy zakupie usług w ZNP – Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych / oferty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /;  BIUR PODRÓŻY i TURYSTYKI  „ LOGOSTUR „
 • Zniżek na :  szkolenia organizowane przez ZNP,   opłaty za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, hotelach i Domach Nauczyciela  będących własnością ZNP, imprezy organizowane przez ZNP
 • Zasiłków statutowych  / urodzenie dziecka, śmierć w rodzinie /
 • Pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!