Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 5 sierpnia 2020r.
ZNP Oddział Brusy • Aktualności Napisz do nas!
powrót

2014-11-27 •

Delegacja ZNP Oddział  Brusy na uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubni oraz gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 8 października 2014r. odbyła się ceremonia nadania imienia szkole „Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski”

Delegacja ZNP wśród zaproszonych gości:

Od lewej kol. Sabina Krzoska-Szreder, kol. Jolanta Peplińska, prezes ZNP kol. Mieczysław Spierewka

Odsłonięcia nowych tablic dokonali: Burmistrz Brus, Kurator Oświaty w Gdańsku oraz uczeń szkoły.

Delegacja ZNP przedstawia list gratulacyjny, wręcza kwiaty oraz składa życzenia dyrektorowi szkoły p. Januszowi Topka.

Delegacja ZSP w Brusach składa również życzenia, w składzie delegacji członkowie oddziału: dyrektor Zbigniew Łomiński i wicedyrektor Jolanta Felska

W części drugiej odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Medal KEN-u otrzymuje kol. Małgorzata Sznajdrowska z Szkoły Podstawowej w Kosobudach , członek ZNP

Medal KEN-u otrzymuje kol. Bożena Czapiewska z Gimnazjum w Brusach, członek ZNP

Nauczyciele z terenu Miasta i Gminy Brusy nagrodzeni medalami Komisji Edukacji Narodowej

Delegacja ZNP Oddział Brusy wraz z kol. Bożeną Czapiewską nagrodzoną medalem KEN-u: od lewej S. Krzoska, J. Peplińska, nagrodzona B. Czapiewska oraz prezes M. Spierewka

Opracowanie: ZNP Brusy.

Zdjęcia: UM Brusy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!