Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 11 sierpnia 2020r.
ZNP Oddział Brusy • Aktualności Napisz do nas!
powrót

2019-05-17 • Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 25.04.2019r.

Po 5 latach delegaci ZNP Oddział Brusy zebrali się aby podsumować lata 2014-2019 i dokonać wyboru nowych władz związku.
Konferencję otworzył prezes oddziału kol. Mieczysław Spierewka i zaproponował porządek obrad, który przyjęto jednomyślnie. Następnie prowadzenie konferencji za zgodą delegatów powierzono kol. Barbarze Brzezińskiej. Delegatem Zarządu Okręgu Pomorskiego, który obserwował naszą konferencję był kol. Piotr Ginda, którego serdecznie przywitano.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału przedstawił prezes. Opinię Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca OKR kol. Grażyna Turzyńska, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. W. Janta stwierdził, że zebranie jest prawnomocne.
Następnie przystąpiono do wyborów władz związku.
Jednomyślnie Prezesem Oddziału ZNP w Brusach wybrano kol. Mieczysława Spierewkę.
Do zarządu oddziału wybrano:
kol. Barbarę Brzezińską
kol. Ewę Jankowską
kol. Irenę Myszkę
kol. Jolantę Peplińską
kol. Józefa Słomińskiego
kol. Waldemara Wiśniewskiego
kol. Grzegorza Szczukowskiego
Członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej  zostali:
kol. Grażyna Turzyńska
kol. Karol Gierszewski
kol. Mariusz Kalafus
Nad wyborami pracowała komisja skrutacyjna pod przewodnictwem kol. Sabiny Krzoska-Szreder, która przedstawiała wyniki.
Następnie kol. prezes zaproponował, aby delegatom na okręgową konferencję delegatów w Gdańsku w dniu 8 czerwca 2019r. została kol. Barbara Brzezińska.
Komisja Uchwał i Wniosków zebrania sprawozdawczo-wyborczego pod przewodnictwem kol. Jolanty Peplińskiej przedłożyła uchwałę zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Zarządu Oddziału ZNP w Brusach w sprawie działalności organizacyjno-programowej na kadencję 2019-2024.
Niespodzianką konsumpcyjną był tort sfundowany przez kol. Barbarę Brzezińską.
Inf. ZNP Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!