Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 9 sierpnia 2020r.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Napisz do nas!
powrót

Plan gospodarki niskoemisyjnej - ankieterzy odwiedzą mieszkańców gminy

Uprzejmie informujemy, że Gmina Brusy realizuje zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brusy” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Wykonawcą przedmiotowego zadania jest Pomorska Grupa  Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy, która w styczniu i w lutym br. przeprowadzi badania ankietowe wśród mieszkańców i przedsiębiorców oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Brusy.

Mieszkańców odwiedzać będą ankieterzy wyposażeni w identyfikatory z upoważnieniemBurmistrza Brus. W ankietach zawarte zostały pytania dotyczące m.in. rodzaju budynku, jego powierzchni i ocieplenia, rodzaju okien, sposobu ogrzewania pomieszczeń oraz źródła i zużycia ciepła.

Udzielenie kompleksowych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie umożliwią aktualną ocenę stanu powietrza w gminie Brusy oraz analizę gospodarki energetycznej. Opracowany dokument nakreśli m.in. działania w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym i jednocześnie podstawą do ubiegania się o środki na realizację zadań uwzględniających realne potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie termomodernizacji budynków czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dane pozyskane z ankiety posłużą tylko i wyłącznie do opracowania ww. dokumentu. Prosimy o przyjęcie ankieterów i udzielenie im niezbędnych informacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach pod nr tel. 523969371, 523969373.

Z góry dziękujemy za pomoc w opracowaniu tak ważnego dokumentu.

Mieszkańcy, którzy chcą sami wypełnić ankietę, bez czekania na ankietera mogą, przesłać ją pocztą elektroniczną na adres um@brusy.pl, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub dostarczyć osobiście do siedziby tut. Urzędu, biuro nr 12.

Pliki do ściągnięcia:
6. tabela dla podmiotów publicznych - wersja elektroniczna (122 kB)
5. tabela dla podmiotów publicznych - plik do pobrania (159 kB)
4. ankieta dla przedsiębiorców– wersja elektroniczna (107 kB)
3. ankieta dla przedsiębiorców– plik do pobrania (368 kB)
2. ankieta dla mieszkańców – wersja elektroniczna (112 kB)
1. ankieta dla mieszkańców – plik do pobrania (379 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!