Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 lutego 2019r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-01-22 • Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny

Tak brzmi nazwa kolejnego zadania inwestycyjnego, prowadzonego przez Gminę Brusy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku bieżącym we współpracy z Gminą Konarzyny. Przedmiotem projektu jest ochrona i odtworzenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z rewaloryzacją trzech parków: jednego w Gminie Brusy i dwóch w Gminie Konarzyny.

Mowa tu dokładnie o miejscowościach: Wielkie Chełmy oraz Konarzyny i Korne.

Projekt poprzez rekultywację parków przyczyni się do wzmocnienia mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie, ponieważ poprzez ochronę, monitoring i odtworzenie siedlisk chronionych zwierząt zapewni im warunki do życia i rozwoju. Odnowa parków w zakresie budowy ścieżek, montaż elementów małej architektury, wpłynie także istotnie na ruch turystyczny, a co za tym idzie - zabezpieczy siedliska przed nadmierną, często niekontrolowaną presją turystów.

Całość kosztów inwestycji wyniesie obie Gminy nieco ponad 705 tys. zł: Gminę Brusy ok. 656 tys. zł, Gminę Konarzyny ok. 49 tys. zł. Wkład własny jednostek zamknie się w niespełna 106 tys. zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. Umowę o dofinansowanie, marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i burmistrz Brus Witold Ossowski podpisali 5 stycznia br.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst i fot. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!