Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 marca 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-03-29 • Dofinansowanie do wymiany pieców - nabór wniosków

Gmina Brusy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Brusy przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).

Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych, bądź takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Zgłoszone mogą zostać nierozpoczęte zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

  • kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).

 

Łączny poziom dofinasowania (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gmina Brusy) wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż:

  1. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
  • 5.833,33 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
  • 14.583,33 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
  1. pompy ciepła – 11.666,67 zł na jedno źródło ciepła.

 

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

  1. dokumentację i nadzór techniczny,
  2. demontaż istniejącego źródła ciepła,
  3. zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
  4. wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy ostatecznego. Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem faktura, rachunek bądź równoważny dokument księgowy

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 23 lutego 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r.

Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Brusach (Biuro Podawcze), 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1,  osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, w dni robocze od 8:00 do 15:00 w terminie do 20.04.2018 r.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

Realizacja inwestycji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2019 r.

 

Regulamin naboru wniosków oraz formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, pok. nr 32 oraz na stronach internetowych http://www.brusy.pl  i http://www.bip.brusy.pl/

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Brusach w pokoju nr 32 lub pod nr telefonu 52 3969375.

 

Inf. Gmina Brusy.

Pliki do ściągnięcia:
Zarządzenie Burmistrza Brus (264 kB)
Regulamin naboru wniosków (1,427 kB)
Wniosek (1,252 kB)
Efekt ekologiczny (182 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!