Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 stycznia 2019r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-03-21 • XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Brusach odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Zgłaszanie interpelacji, wolnych wniosków i zapytań.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok    
  2. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia”
  3. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy – Wybudowanie” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027
  5. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2016-2019”
  7. sprzedaży nieruchomości komunalnej w Orliku w drodze bezprzetargowej
  8. zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
  9. uchwalenia Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach do roku 2023
  10. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2018/2019
 8. Odpowiedź na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 9. Sprawy organizacyjne.
 10. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

 

 

Inf. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!