Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 21 stycznia 2019r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-03-26 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy

                        Działając na podstawie  art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t.Dz.U.z 2018r. Nr  , poz. 121 z późń. zm.) 

Burmistrz Brus   o g ł a s z a   do  oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na okres  10 lat część  działki nr 533/1 o pow. 0,01 ha  położonej w Rudzinach, obręb ewidencyjny Huta, zapisanej w KW SL1C/00022210/9 Sądu Rejonowego w Chojnicach na rzecz firmy P4 Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7 z przeznaczeniem pod budowę wieży telekomunikacyjnej wolnostojącej sieci PLAY.

Ustala się wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w  wysokości  500,- zł + VAT.

Czynsz waloryzowany  będzie corocznie o  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony przez Prezesa GUS  na dzień 1 stycznia. Zmiana czynszu dokonywana będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, z ważnością obowiązywania od dnia 1 marca, począwszy od 2019 roku.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach na okres 21 dni tj. od dnia  26 marca do  17 kwietnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. Gmina Brusy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!