Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 stycznia 2019r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-03-29 • XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach

W środę, 28 marca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni podjęli uchwały w sprawie:

- planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok    

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia” w kwocie 753.127,14 zł

- zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy – Wybudowanie” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających ze spłaty pożyczki będą środki z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody własne Gminy Brusy. Spłata pożyczki określonej w § 1 nastąpi w roku 2019 po zakończeniu i rozliczeniu zadania, ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej.

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027

- zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018

- przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2016-2019”

- sprzedaży nieruchomości komunalnej w Orliku w drodze bezprzetargowej

- zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych

Mowa tu o ul. Polnej w Leśnie i drodze z Leśna w kierunku Zalesia oraz o ul. Dąbek w Męcikale i ul. Ogrodowej w Lubni.

- uchwalenia Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach do roku 2023

- wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2018/2019

Inf. i fot. Gmina Brusy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!