Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 21 stycznia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-04-05 • Nieruchomości na sprzedaż

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do  sprzedaży

 

                    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późń. zm.)

 BURMISTRZ  BRUS  o g ł a s z a, co następuje: 

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczona została do zbycia  w trybie art. 151 KC  zabudowana działka nr  218/4 o  pow0,04 ha w  Orliku, zapisana w KW  SL1C/00022748/9 Sądu Rejonowego w Chojnicach za cenę odpowiadającą wartości rynkowej gruntu w wysokości brutto 7.560,- zł .

.

II.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brusach w okresie od  5  do  26 kwietnia  2018 r.

 

III.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 17 maja 2018r.

 

 

 

Inf. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!