Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 21 stycznia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-04-05 • "Razem możemy więcej" - projekt z myślą o seniorach z naszej gminy. Przyłącz się!

SZANOWNI SENIORZY 60+

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku ODDZIAŁ LEŚNO zaprasza seniorów z gminy Brusy do nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie pt.: „RAZEM MOŻEMY WIECEJ” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program Rządowy na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018

Założeniem projektu jest zwiększenie zaangażowania seniorów 60+ i organizacji pozarządowych z miasta i Gminy Brusy w podejmowaniu działań wolontariackich na rzecz dobra wspólnego, podniesienie wiedzy i intensyfikacja obywatelskiego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym poprzez inicjowanie działań wspólnot senioralnych na rzecz środowiska lokalnego w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2018 r. oraz zwiększenie dostępu obywateli (seniorów 60+) mieszkańców miasta i gm. Brusy do specjalistycznej wiedzy nt. zaangażowania się w wolontariat, organizacji wolontariatu, zarządzania wolontariatem, zachowania w sytuacjach kryzysowych, oraz wzrost kompetencji społecznych seniorów. Stworzenie przestrzeni dla działań senioralnych. Zainicjowanie powstania Senioralnego Klubu Wolontariatu i Rady Seniorów

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Spotkania z seniorami – 6 spotkań po 3 h – spotkania dyskusyjne, diagnozujące sytuacje, podczas których zbieramy oczekiwania seniorów itp. Efektem spotkań będzie powołanie Klubu Seniorskiego Wolontariatu, którego członkowie będą działać ochotniczo na rzecz różnych osób i w różnych obszarach życia społecznego. Będzie to społeczność wolontariuszy, którzy mogą wspólnie realizować różne inicjatywy.

Proponowane tematy spotkań:

 1. najważniejsze problemy postrzegane przez seniora (np.: zdrowie, samotność, ekonomiczne: co jest dla nich akurat w Brusach i okolicy największym problemem)

 

 1. w jakich dziedzinach życia powinien pojawić się wolontariat dla seniorów i w wykonaniu               seniorów (czy bardziej opiekuńczo i towarzysko, wolą wolontariuszy w swoim wieku czy młodych itp.)

 

3.     mocne i słabe strony regionu – gdzie seniorzy widzą potencjał a gdzie są braki;

- jakie zasoby mogą wykorzystać ( ludzkie, instytucjonalne), a w jakich obszarach region w którym  mieszkają kompletnie zawodzi?

 

4.     powołanie Klubu Seniorskiego Wolontariatu – członkowie, cele, misja, struktura

     - wspólne przedyskutowanie metod, form i działań jakie będą podejmowali wolontariusze  

      - zasady wolontariuszy seniorów, sieć współpracy, odbiorcy ich działań, samorealizacja

 

5.   Inne tematy i zagadnienia zaproponowane przez seniorów

 

 1. 12 warsztatów szkoleniowych po 4 h – podstawy wolontariatu i aktywności lokalnej.
 1. Zajęcia odbywać się będą w grupach w poszczególnych sołectwach (miejsce: np. świetlice wiejskie, Chata Kaszubska – Brusy Jaglie, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach)

 

 1. 2 szkolenia wyjazdowe dla Liderów Seniorów ( 3 dniowe)

Najbardziej aktywni seniorzy, prezentujący postawę liderską, przywódczą, którzy będą organizatorami, animatorami, inicjatorami przedsięwzięć wolontariackich wezmą udział w 2 wyjazdowych szkoleniach

- jak pozyskać nowych wolontariuszy oraz utrzymać motywację do działania obecnych,

- rozwój kluczowych kompetencji społecznych – komunikacja, wystąpienia publiczne, umiejętność mówienia i słuchania, radzenie sobie ze stresem

- dokumentacja i prawne aspekty wolontariatu

- formy aktywizowania lokalnej społeczności

- od pomysłu do realizacji – jak wdrożyć w życie pomysły na działania wolontariackie

- współpraca z samorządem – jak i gdzie walczyć o swoje prawa, o środki finansowe na realizację przedsięwzięć wolontariackich

     D.    10 spotkań tematycznych po 3 h  - zarówno eksperckie jak i ukierunkowane na integrację i wymianę doświadczeń

- bezpieczeństwo ekonomiczne seniorów , kradzież tożsamości, nadużycia w banku, metoda na wnuczka itp.

- rozwiązywanie konfliktów, współpraca w grupie, role w zespole

- spotkanie z osobami z instytucji pomocowych – gdzie można uzyskać wsparcie prawne, socjalne itp.

-spotkanie z lekarzem

- kilka spotkań integracyjnych – np. wspólne gotowanie itd.

 

 1. 2 spotkania/szkolenia po 3 h – JEDNO KURS PIERWSZEJ POMOCY,

DRUGIE ZACHOWANA W SYTUACJI TRUDNEJ ( np. wypadku, pożaru ,nawałnicy,  jak reagować, psychika tłumu i człowieka

 

 1. Przeprowadzenie 1 Konkursu na najciekawszą Senioralną Inicjatywę Lokalną i realizacja 4 inicjatyw lokalnych przez seniorów – tematyka i działania do wyboru przez Seniorów (koszty realizacji inicjatywy pokrywa MRPiPS)

 

 1. 2 wizyty studyjne w podmiotach w których działa Rada Seniorów (np. wyjazd do Słupska, Gdańska) – koszty pokrywa MRPiPS

 

 1. Przygotowanie dokumentacji do powołania Rady Seniorów - Statut, regulamin,
 2. Powołanie 1 Senioralnego Klubu Wolontariatu
 3. Uroczysta Gala Wolontariatu – podziękowania wyróżnienia i nagrody dla wolontariuszy – Seniorów.

Wszystkie zainteresowane uczestnictwem w projekcie osoby prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i odesłanie jej na poniższy kontakt:

e-mail: kosiedowska@wolontariat.org.pl, lub slupsk@wolontariat.org.pl

lub

w formie papierowej dostarczenie do Biura Wolontariatu:

Chata Kaszubska, Brusy Jaglie od pn.-do piątku w godz. 10.00- 16.00

Kontakt telefoniczny lub osobisty:

Ewa Kosiedowska - tel: 733-639-580, RCW Oddział Leśno- tel: 514-095-799

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 kwietnia br. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

 

Ankieta zgłoszeniowa w załączeniu.

 

Inf. RCW w Słupsku o. Leśno. 

Pliki do ściągnięcia:
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ _ankieta (319 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!