Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 9 lipca 2020r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-05-24 • Obwieszczenie Burmistrza Brus

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.)

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydanej, na wniosek pana Daniela Folehra, działającego na mocy upoważnień Nadleśnictwa Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Leśno decyzji znak: Nr SR.6220.15.2017 z dnia 24 maja 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo: dojazd pożarowy nr 1 na terenie Leśnictwa Warszyn; obręb ewidencyjny Kaszuba – działki ewidencyjne nr 3002/1, 3003/1, 3012/1 i 3013/3 oraz dojazd pożarowy nr 7 na terenie Leśnictwa Młynek; obręb ewidencyjny Małe Chełmy - działki ewidencyjne nr 3236/2, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241/4, 3242 i 350”

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych: 5 obręb 0015 Męcikał, 385/2 i 3269/5 obręb 0013 Małe Chełmy, gmina Brusy oraz na działkach nr 442/2 i 3269/9 obręb 0026 Swornegacie, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!