Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 3 czerwca 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-06-01 • XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach

 

Informujemy, że 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Zgłaszanie interpelacji, wolnych wniosków i zapytań.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
 1. opinia Komisji Rewizyjnej,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2017 rok
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027
  3. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018
  4. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  5. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”
  6. nadania nazw ulic osiedlowych w Brusach
  7. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 2. Odpowiedź na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

 

 

Inf. Gmina Brusy.                                         

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!