Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 3 czerwca 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-06-01 • Kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie

Gmina Brusy przebudowuje drogę gminną na trasie Kosobudy - Kosobudy – Wybudowanie.  Jest to pierwszy etap inwestycji, mającej na celu budowę drogi do Dąbrowy w gminie Karsin.

Co zostanie wykonane?

-        przebudowa jezdni i chodników,

-        odnowienie istniejących przydrożnych rowów na łącznej długości ok. 2180m,

-        budowa kanalizacji deszczowej na długości ok. 960m,

-    budowa nowego oświetlenia drogowego (na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 1400m) i         skablowanie kolidującej linii energetycznej nn o długości ok. 480m,

-        wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne i poszczególne nieruchomości

Długość budowanego odcinka drogi wynosi ok. 2,7 km. Koszt inwestycji natomiast to około 3,8 mln zł. Gmina Brusy pozyskała na to zadanie dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020 w kwocie ponad 2,2 mln zł.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie” mająca na celu poprawę stanu infrastruktury transportowej długości 2,67 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2610G w Kosobudach w kierunku Brody), która przyczyni się do wsparcia lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inf. i fot. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!