Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 31 maja 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-06-04 • Zakończenie realizacji projektu „Czyste powietrze dla gminy Brusy”

Gmina Brusy kończy realizację projektu „Czyste powietrze dla gminy Brusy”, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) w kwocie 110 750,00 zł. Projekt dotyczy modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych rozwiązań (kotłami opalanymi gazem, biomasą oraz pompy ciepła). 23 mieszkańców Gminy Brusy otrzymało dofinansowanie na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i wymianę ich na inne źródło energii. Konkurs ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zrealizowała go Gmina Brusy, a jego celem była poprawa stanu powietrza atmosferycznego w mieście i zdrowia jego mieszkańców.

 

Uczestnicy konkursu „Czyste Powietrze” otrzymali zwrot kosztów wymiany instalacji, zakwalifikowanych do refundacji, o łącznej sumie ponad 129 tys. zł. Z tego 92 821,50 zł czyli 25,00 % kosztów kwalifikowalnych pochodziło z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 37 128,60 zł czyli 10,00 % z budżetu Gminy Brusy.

Warunkiem otrzymania dotacji było zlikwidowanie kotła opalanego węglem lub koksem i zastąpienia go kotłem opalanym pelletem, gazem lub pompą ciepła.

Ostatecznie 23 mieszkańców zlikwidowało kotły opalane węglem lub koksem. Trzech zainstalowało w to miejsce piece gazowe, siedemnastu wymieniło na piece opalane biomasą, a trzech zamontowało w domu pompę ciepła.

Konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku miał na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięto pozytywny efekt ekologiczny, który polega na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Obliczono, iż w wyniku realizacji tych 23 inwestycji, rocznie unikniemy emisji:

– pyły ogólne – 2,527 (Mg/rok)
– SO2 – 1,275 (Mg/rok)
– NOx – 0,024 (Mg/rok)
– CO – 5,620 (Mg/rok)
– CO2 – 244,739 (Mg/rok)
Emisja równoważna – 11,483 (Mg/rok)

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z materiałami dotyczącymi niskiej emisji opracowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w artykule „Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki!” na stronie https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/zmien-zle-nawyki-na-zdrowe-praktyki

 

 

 

Inf. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!