Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 marca 2019r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-06-19 • Selektywna zbiórka odpadów – działania kontrolne

Burmistrz Brus informuje o rozpoczęciu działań kontrolnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”. Kontrolą zostaną objęci właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia. Pracownik firmy wywozowej sprawdzi, czy w pojemnikach na odpady zmieszane gromadzone są również odpady ze szkła, plastiku, papieru oraz inne odpady, które zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy należy segregować do odpowiednich pojemników lub worków.

Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła” oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy deklarując zbieranie odpadów w sposób selektywny nie realizują tego obowiązku.

W przypadku stwierdzenia pierwszego i drugiego naruszenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy lub/i niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze złożoną deklaracją, właściciele nieruchomości otrzymają ostrzeżenie (na pojemniku pojawi się żółta naklejka).

Trzecie naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia opłaty za odpady segregowane. W związku z powyższym właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) - na pojemniku pojawi się czerwona naklejka.

Niewłaściwa segregacja odpadów przez mieszkańców może skutkować podwyższeniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Brusy.

 

 

 

Inf. Gmina Brusy.

 

 

 

Pliki do ściągnięcia:
Zasady segregacji odpadów - ulotka (1,902 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!