Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 10 grudnia 2018r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-10-02 • XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach na dzień.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
  5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
  6. Zgłaszanie interpelacji, wolnych wniosków i zapytań.
  7. Odpowiedź na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027
    2. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018
    3. podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2019 rok
    4. przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małych Chełmach
    5. przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu
    6. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Rolbik i Lendy
    7. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy zatwierdzonego uchwałą Nr IV-32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Brusy
    8. uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy
  9. Sprawy organizacyjne.
  10. Zamknięcie obrad. 

 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. Gmina Brusy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!