Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 czerwca 2019r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-10-05 • Nowa droga w Kosobudach

Gmina Brusy zakończyła przebudowę ulicy Sportowej w Kosobudach oraz jej przedłużenia w kierunku Brody. Łącznie powstało ponad 2,6 km nowej drogi.  Jest to pierwszy etap inwestycji, mającej na celu budowę drogi do Dąbrowy w gminie Karsin.

Od skrzyżowania z ul. Św. J. Nepomucena i Czerską do skrzyżowania z drogą na Hutę powstała jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 5 m oraz prawostronny chodnik z kostki brukowej szer. 2 m. Na całej długości tego odcinka zostało wybudowane oświetlenie drogowe, a na odcinku ok. 500 m kanalizacja deszczowa.

Na dalszym odcinku drogi wybudowano asfaltową jezdnię szer. 5 m z obustronnym poboczem umocnionym kruszywem. Na tym odcinku została również wybudowana linia oświetlenia drogowego (w strefie zabudowanej) o długości ok. 400 m.

Gmina Brusy pozyskała na realizację inwestycji około 2,2 mln zł. dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota ta istotnie wsparła całkowity koszt projektu wynoszący niespełna 3,9 mln zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie” mająca na celu poprawę stanu infrastruktury transportowej długości 2,67 km (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2610G w Kosobudach w kierunku Brody), która przyczyni się do wsparcia lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

 

 

 

 

Inf. i fot. Gmina Brusy. 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!