Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 10 sierpnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-05-31 • RAPORT O STANIE GMINY BRUSY ZA 2018 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz Brus, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Brusach raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Brus w 2018 roku w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej w Brusach i funduszu sołeckiego. Rada Miejska rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie zabierać głos mogą nie tylko radni, ale także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Informacja o planowanym terminie sesji Rady Miejskiej w Brusach umieszczona zostanie na stronie www.brusy.pl. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

 

 

Pliki do ściągnięcia:
RAPORT O STANIE GMINY BRUSY ZA 2018 ROK (2,253 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!