Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 10 sierpnia 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-06-05 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych w wynajem

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych w najem

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) i w związku z zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 116/19 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie oddania w najem część nieruchomości komunalnej w  Brusach

 

Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczone zostaną do oddania w najem na  czas określony do 3 lat część budynku o łącznej powierzchni użytkowej 54,7m2 w skład, którego wchodzą następujące pomieszczenia: nr 1 o powierzchni 8,5m2, nr 2 o powierzchni 13,4m2, nr 3 o powierzchni 23,8m2, łazienka o powierzchni 4,2m2  i korytarz o powierzchni 4,8m2  znajdujące się na piętrze budynku siedziby OSP w Brusach, położonego na działce nr 264/3 w Brusach przy ul. Gdańskiej 1B o pow. 0,2921 ha, zapisana w KW SL1C/00021811/5 Sądu Rejonowego w Chojnicach z przeznaczeniem na stacjonowanie zespołu ratownictwa medycznego w Brusach.

§ 2.

Ustalam minimalny miesięczny czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej w wysokości 6,00 zł + VAT. Stawka czynszu najmu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca danego roku.

§ 3.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach na okres 21 dni tj. od dnia 5 czerwca 2019r. do 26 czerwca 2019r.

 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!