Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 czerwca 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-07-03 • Burmistrz Brus uzyskał absolutorium Rady Miejskiej

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej. Radni przede wszystkim jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Brus. Jednogłośnie również i po raz pierwszy w historii samorządu burmistrz otrzymał wotum zaufania. 

Rok 2018 był wyjątkowy pod względem finansowym dla Gminy Brusy, co w swoim wystąpieniu podczas sesji podkreślił burmistrz Witold Ossowski. Dochody gminne wyniosły 92,5 mln zł. Wydatki natomiast zsumowano na kwotę 108 mln zł, z czego aż 33 mln zł przeznaczonych zostało na działania inwestycyjne. To więcej niż łączna kwota wydatków inwestycyjnych z trzech wcześniejszych lat. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, Gmina Brusy uzyskała dochód w kwocie 6.351,87 zł, a wydatkowała 7.459,94 zł. Są to zdecydowanie wyższe kwoty w porównaniu z latami ubiegłymi, co wskazuje, że podniósł się poziom życia bruszan. Należy zauważyć, że duży wpływ na wygląd dochodów i wydatków Gminy Brusy w 2018 roku miała odbudowa zniszczeń infrastrukturalnych oraz pomoc finansowa poszkodowanym po nawałnicy z sierpnia 2017 roku.

Do ważniejszych inwestycji realizowanych przez Gminę Brusy w 2018 roku należą m.in.: budowa drogi Żabno - Brusy–Wybudowanie - Kosobudy, przebudowa drogi powiatowej w Lubni, przebudowa drogi gminnej Kosobudy - Kosobudy-Wybudowanie, rozbudowa drogi Małe Chełmy – Rolbik, modernizacje dróg i ścieżek rowerowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Brusy – Żabno, termomodernizacja przedszkola publicznego w Brusach i Czyczkowach, rozpoczęta budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, przebudowa stadionu miejskiego w Brusach, rozbudowa infrastruktury turystycznej w ramach „Pomorskich Szlaków Kajakowych”, rewitalizacja parku w Wielkich Chełmach. Ważnymi kwestiami są również wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje czy realizacja Funduszu Sołeckiego.

Sprawozdanie finansowe i inwestycyjne z wykonania budżetu za 2018 rok zostało przedstawione szczegółowo w prezentacjach zamieszczonych poniżej.

Ponadto, podczas VIII sesji radni podjęli uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok

Przychody placówki wyniosły niespełna 1.6 mln zł, podobnie wyglądała kwestia kosztów. 

 1. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019
 2. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk
 3. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku

Organizatorem miejsca do kąpieli jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – Hufiec Gdynia. Miejsce znajduje się w Męcikale przy jeziorze Dybrzk.

 1. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  i mieszkaniach chronionych
 2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 3. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy”

Szacunkowy koszt zadania wynosi ok 750 tys. zł, w tym planowane środki ze źródeł. zewnętrznych w wysokości ok. 380 tys. zł. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu Gminy Brusy na 2020 rok.

 1. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację tej inwestycji

Mowa tu o drodze w Lubni w kierunku Wiela. Gmina Brusy udzieli pomocy finansowej na przebudowę tej drogi w kwocie 758 tys. zł.

 

Radni prócz podejmowanych uchwał, rozpatrzyli sześć interpelacji. Szczegóły złożonych wniosków oraz odpowiedzi znajdują się na stronie bip.brusy.pl

Istotnym dokumentem, na temat którego dyskutowano podczas sesji jest również „Raport Gminy Brusy”, które w szerokim zakresie opisuje stan i działalność Gminy w ubiegłym roku (załączony poniżej).

 

 

 

Inf. i fot. UM Brusy.

 

Pliki do ściągnięcia:
wykonanie zadań w 2018 roku (12,617 kB)
sprawozdanie finansowe (3,480 kB)
Raport o stanie Gminy Brusy (2,253 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!