Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 sierpnia 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-05 • Obwieszczenie w sprawie ulic: Spokojnej, Tęczowej, Krótkiej, Granicznej w Brusach...

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) podaje się do wiadomości zainteresowanych stron, że w dniu 2 lipca 2007r.
Burmistrz Brus
w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie ulic: Spokojnej, Tęczowej, Krótkiej, Granicznej w Brusach wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, szatą roślinną oraz niezbędnymi przebudowami kolidującego istniejącego uzbrojenia”, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 2 art. 46a ust. 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wydał postanowienie
(znak: Nr IRG 7625-8/07)

w sprawie:
stwierdzenia braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!