Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 12 sierpnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-07-18 • Protokół z dyskusji publicznej

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami
w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Protokół sporządzono w dniu 10 lipca 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Brusach
przez inspektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego: Magdalenę Zakrzewską - Posieczek.

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w dniu 10 lipca 2007 r. o godzinie 1300 przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami
w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Brusy obejmujących następujące tereny:
1. obręb Męcikał, działki nr nr 78/2-15;
2. obręb Brusy, część działki nr 690/6;
3. obręb Skoszewo, działka nr 23/7;
4. obręb Męcikał, część działki nr 105/1.I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowaną przez Burmistrza Brus dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Brusy obejmujących następujące tereny:
1. obręb Męcikał, działki nr nr 78/2-15;
2. obręb Brusy, część działki nr 690/6;
3. obręb Skoszewo, działka nr 23/7;
4. obręb Męcikał, część działki nr 105/1
poza przedstawicielami organizatora dyskusji i pełnomocnika firmy PAU-line opracowującej projekt planu, nie zgłosił się nikt zainteresowany tj. żadna osoba fizyczna ani przedstawiciel: środowisk, osoby prawnej, organu administracji publicznej czy jednostki organizacyjnej.

II. Głos w dyskusji zabrali:
W dyskusji nie zabrała głosu żadna osoba fizyczna ani prawna, a zatem nie poruszano żadnych zagadnień dotyczących rozwiązań przyjętych w projektach zmian planów.

III. Ustalenia z dyskusji:
W wyniku dyskusji nie zapadły ustalenia mające wpływ na treść ustaleń zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem:
1)    dla Burmistrza Brus,
2)    do dokumentacji planistycznej,
3)    do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Brusy, dnia 10 lipca 2007 r.
Protokół sporządziła:

Magdalena Zakrzewska – Posieczek


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!