Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 14 sierpnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-08-28 • OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Brus
z dnia 28 sierpnia 2007r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pózn. zm.)
BURMISTRZ BRUS o g ł a s z a, co nastepuje:

I.

Z zasobu nieruchomości komunalnych przeznaczone zostały do zbycia pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne i usługi następujące działki komunalne w Brusach przy ul.
Tęczowej:
− nr 545/6 o pow. 0,1138 ha za kwotę netto 24.000,- zł
− nr 545/7 o pow. 0,1066 ha za kwotę netto 23.000,- zł

II.

Ogłoszenie wywiesza sie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 28 sierpnia do 19
września 2007r.

III.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości
mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 9 października 2007r.


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!