Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 14 sierpnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-01-31 • Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamk, Orlik, Lubnia – zadanie 1, gm. Brusy

Obwieszczenie

    Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamia strony postępowania

że wszczęte zostało, na wniosek Gminy Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy z upoważnienia której występuje firma „ELJOT” B.L.M.T Jarosz, ul. Partyzantów 13C/8, 80-254 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamk, Orlik, Lubnia – zadanie 1, gm. Brusy” realizowanego na działkach nr nr 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/8, 12/9, 8/1, 4/1, 7/1, 7/2, 15, 16, 20/1, 3, 44, 43, 42, 53, 60/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubnia oraz na działkach nr nr 7/5, 7/4, 7/1, 1/1, 100/1, 100/2, 212/19, 212/12, 212/13, 212/16, 212/20, 212/22, 213/7, 96, 99, 97/5, 213/6, 233, 37/4, 93/11, 237/1, 237/2, 215/1, 93/4, 95/1, 148, 218/2, 178/2, 186, 204, 203, 184, 223, 234, 201/2, 202, 211 położonych w obrębie ewidencyjnym Orlik – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektów budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Zalesie, Lubnia, Orlik, Lamk”.   

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 k.p.a. zapewnia się stronie czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia, pok. nr 37 Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!