Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 14 sierpnia 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2008-08-01 • Obwieszczenie Burmistrza Brus w sprawie " Przebudowy ul. Dworcowej w Brusach wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową ronda ..."

 

Obwieszczenie


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), podaje się do wiadomości zainteresowanych stron, że w dniu 1 sierpnia 2008r.

Burmistrz Brus


w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie ul. Dworcowej w Brusach (2680G) wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową ronda na skrzyżowaniu z Placem Jana Pawła II oraz przebudową drogi powiatowej 2610G Brusy – Kosobudy” realizowanego na działkach nr nr 756/4, 752/8, 752/7, 367, 489, 463/1, 416/3, 575/1, 561/23, 612/11, 564/11, 470/13, 470/14, 470/21, 470/15  - obręb Brusy, dz. nr 364/1 - obręb Kosobudy”,  zgodnie z art. 51 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), wydał postanowienie znak: Nr IRG 7625-18/08

w sprawie:


stwierdzenia braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia jego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pokój nr 37.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się na:
1. strona internetowa UM w Brusach www.brusy.pl
2. tablica ogłoszeń UM w Brusach
3. tablica ogłoszeń Osiedla nr 1 w Brusach
4. tablica ogłoszeń sołectwa Kosobudy
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!