Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 9 lipca 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2011-02-04 • Procedura i warunki ubiegania się w 2011 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

W 2011 r. producent rolny może składać do Burmistrza Brus wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2011 rok w dwóch terminach, tj.:

od 1 marca 2011r. do 31 marca 2011r. producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2010 do 28 lutego 2011 r.

• od 1 września 2011r. do 30 września 2011r. producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2011 do 31 sierpnia 2011 r.


Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest w pokoju nr 30 Urzędu Miejskiego
w Brusach. Druki wniosków są dostępne również na stronie internetowej urzędu – www.brusy.pl.

W 2011 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 0,85 zł na 1 litr oleju.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra
z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 (ilość litrów oleju napędowego na 1 ha) oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2011 roku.

Pliki do ściągnięcia:
wniosek (441 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!