Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 14 lipca 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2011-02-15 • Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brusach


14 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Brusach Burmistrz Brus podpisał umowę z Firmą Ekomel Sp. z o.o. z Chojnic na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach – ETAP I”.
Wyżej wskazany wykonawca wyłoniony został na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, na które wpłynęły 4 oferty.  Firma EKOMEL z Chojnic złożyła ofertę najkorzystniejszą pod wzg. finansowym. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 11.462.160,24 zł. Całość inwestycji, łącznie z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim sprawowanym przez Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.,  kosztować będzie niespełna 12 mln zł.

Na realizację tej, długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, Gmina Brusy pozyskała z Unii Europejskiej 4 mln. zł -  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 objętego Europejskim Funduszem Rolnym na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Brusy otrzymała również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapewnienie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na realizację w/w zadania w kwocie do 3,5 mln. zł.

Przedsięwzięcie pozwoli na podłączanie do oczyszczalni nowo budowanych  sieci kanalizacyjnych m.in. w Zalesiu, Lubni, Lamku i Orliku. Usprawniony zostanie również proces oczyszczania nieczystości płynnych, co w konsekwencji poprawi jakość oczyszczanych ścieków odprowadzanych do rzeki Niechwaszcz.

Realizacja inwestycji potrwa do lipca 2012 roku.

Na zdjęciu Burmistrz Brus Witold Ossowski i Zdzisław Synoradzki - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. z Chojnic.

Podczas przekazania podpisanych egzemplarzy umowy.
Podczas przekazania podpisanych egzemplarzy umowy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!