Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 9 lipca 2020r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2011-02-28 • Obchód przedspisowy Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w dniach 1-17 marca 2011 roku

Informujemy, że Narodowy Spis Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.00.

Dane spisowe zostaną zebrane tylko i wyłącznie na formularzach elektronicznych, w dniach:
od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku w drodze samospisu internetowego, w bezpiecznym połączeniu sieciowym zostaną udostępnione respondentom formularze elektroniczne,
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku ankieterzy statystyczni przeprowadzą spis telefonicznie, rejestrując na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzach elektronicznych,
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmistrze spisowi przeprowadzą wywiady w terenie, wprowadzając na bieżąco dane uzyskane od respondentów do przenośnych urządzeń elektronicznych, tzw. Hand-held^ów.

W dniach od 15 do 16 kwietnia 2011 roku zostanie przeprowadzony spis osób bezdomnych. Osoby bezdomne zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych.
NSP 2011 kończy się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 24.00.


Jednocześnie informujemy, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 roku zostanie poprzedzony w dniach od 1 do 17 marca 2011 roku obchodem przedspisowym przeprowadzonym przez rachmistrzów spisowych.
Rachmistrze spisowi w czasie obchodu zweryfikują wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod względem kompletności budynków, zlokalizują brakujące punkty adresowe i uzupełnią o nie wykaz.

Spis powszechny realizowany jest przez Główny Urząd Statystyczny przy współpracy jednostek  samorządu terytorialnego. W ramach spisu zostaną zebrane dane obejmujące: terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną charakterystykę osób; migracje wewnętrzne i zagraniczne; charakterystykę etniczno-kulturową; niepełnosprawność; skład i strukturę gospodarstw domowych; wzajemne relacje członków gospodarstwa domowego; rodziny oraz charakterystykę mieszkań  i budynków.

W dniach od 1 do 11 lipca 2011r. na terenie całego kraju zostanie zrealizowany w drodze wywiadu telefonicznego spis kontrolny mający na celu sprawdzenie kompletności
 przeprowadzonego spisu.
Wszystkie dane zbierane w spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są absolutną tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby pracujące na rzecz NSP 2011 zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie pociąga za sobą sankcje karne.
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań zobowiązuje wszystkich respondentów do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!