Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 6 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2014-07-01 • XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

24 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni podjęli uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W projektowanej uchwale zmienia się dotychczasowe odstępstwa od zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. Obecnie odstępstwa dotyczą Jeziora Charzykowskiego. Powyższe odstępstwa rozszerzono o możliwość stosowania pomocniczych silników spalinowych o mocy 10 KM na jachtach żaglowych na odcinku rzeki Brdy o długości 50 m poniżej mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w kierunku J. Długiego, w okresie od 1 maja do 30 września. Ustalenia przyjęte w projekcie uchwały pozwalają na racjonalną ochronę przedmiotowego terenu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z żeglugi w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Wprowadzenie odstępstwa nie wpłynie negatywnie na zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru gminy Brusy.

Ponadto radni  zatwierdzili Aneks nr 2 z dnia 06.06.2014r.,do Porozumienia – Umowy partnerskiej Nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”. Projekt pn.: „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. Liderem projektu jest Powiat Chojnicki, natomiast Partnerami są Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Czersk, Gmina Konarzyny, Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów. Wprowadzony Aneks nr 2 do Porozumienia – Umowy Partnerskiej reguluje sprawy związane z określeniem zadań dla Lidera i Partnerów Projektu. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 z dnia 06.06.2014r. stanowi zaangażowanie finansowe Lidera Projektu i Partnerów Projektu. Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 z dnia 06.06.2014r. zawiera wytyczne dotyczące współpracy Stron Porozumienia – Umowy Partnerskiej w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i finansowania projektu pn.: „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.

 

Zdjęcia: UM Brusy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!