Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2014-07-23 • Obwieszczenie Burmistrza Brus

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), podaje się do wiadomości stron postępowania, że

 

Burmistrz Brus

 

postanowieniem Nr GP.6220.1.2014 z dnia 23 lipca 2014r.

1.     nałożył na wnioskodawcę - Kontrakt Sp. z o.o., Biuro Projektowo – Konsultingowe, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena reprezentowane przez pana Pawła Iwańskiego, działającego na podstawie pełnomocnictw udzielonego przez Powiat Chojnicki oraz Powiat Kościerski - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Przebudowa dróg powiatowych na trasie Wiele – Lubnia”,

2.     ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią postanowienia zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, pok. 26, tel. 052 3969363.

 

Doręczenie ww. informacji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!