Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 19 czerwca 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-03-13 • Rewitalizacja Brus szansą dla miasta

Miasto Brusy w 2015 roku przystąpiło do opracowania programu rewitalizacji, który przywróci atrakcyjność rewitalizowanego obszaru dla mieszkańców, przedsiębiorców
i wszystkich innych odbiorców usług na tym terenie, z korzyścią dla całej społeczności miasta Brusy.


O jaki teren chodzi?


Otóż obszar rewitalizacji w mieście Brusy został wyznaczony na podstawie analizy przeprowadzonej w „Raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych w mieście Brusy”. Program dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Jego granice znajdują się w obrębie ul. Ogrodowej, ul. Derdowskiego, ul. gen.  Józefa Bema, ul. Gdańskiej, ul. Kościuszki i ul. Nad Dworcem.


Dlaczego rewitalizujemy?


W obrębie w/w obszarów zbadaliśmy problemy społeczne. Do ważniejszych problemów społecznych zdiagnozowanych  na obszarze rewitalizowanym w Brusach zalicza się ubóstwo, wykluczenie społeczne i przestępczość.


Co zrewitalizujemy?


Wyżej wymienione problemy społeczne mają być niwelowane poprzez adaptację części budynku przy ul. Szkolnej 1 (budynek po szkole podstawowej) na potrzeby placówek pobytu dziennego dla osób starszych i całodobowego dla osób wykluczonych oraz Centrum Wsparcia Rodziny. Zadaniem tych podmiotów będzie wprowadzenie usługi dziennego oraz całodobowego opiekuna, pomagającego osobom niesamodzielnym, przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla opiekunów osób starszych  oraz organizacja warsztatów z umiejętności rodzicielskich. Ponadto w Centrum Wsparcia Rodziny mają odbywać się dyżury psychologa, zapewniające spersonalizowane wsparcie psychologiczne opiekunom dzieci i młodzieży. Działalność ma również rozpocząć grupa wolontariacka aktywizująca zarówno osoby starsze jak i młodzież do wspólnych działań edukacyjno – kulturalnych, mających na celu wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Planuje się także remont części wspólnych budynku komunalnego przy ul. Chełmowskiej 4.


Kiedy zrewitalizujemy?


W II kwartale 2017 r. Gmina Brusy przystąpi do konkursu na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Na te działania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przewidział kwotę ponad 104 mln zł. Pod koniec 2017 roku będziemy mieli pewność, które zamierzenia rewitalizacyjne uzyskają dofinansowanie.

Projekt  pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Brusy” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa

cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!