Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 kwietnia 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-04-04 • Zebranie sprawozdawcze Klubu Honorowych Dawców Krwi

29 marca br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyło się zebranie sprawozdawcze Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie  Miejskim w Brusach. Uczestniczyli w nim: Burmistrz Brus Witold Ossowski, Sekretarz Gminy Brusy Mariola Rodzeń, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska, Zarząd KHDK: Prezes Agnieszka Drzewicka, Wiceprezes Wojciech Czapiewski, Skarbnik Edmund Szultka, Sekretarz Bogusław Rudnik  oraz członkowie klubu.
Podczas spotkania prezes Klubu przedstawiła sprawozdanie programowo-organizacyjne i finansowe za okres od poprzedniego zebrania (tj. 18 lutego 2016 roku), podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu (21 członków obecnych na zebraniu) oraz przedyskutowano plan pracy na najbliższy rok. Krwiodawcy opowiedzieli się za kontynuacją organizacji balów krwiodawcy. Tegoroczny ma odbyć się 2 grudnia 2017 roku w Czyczkowach.
Dodatkowo na spotkaniu Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył 4 członkom klubu odznaczenia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
Na chwilę obecną Klub liczy  65 członków zwyczajnych (w rejestrze prowadzonym przez UM Brusy zapisanych jest ponad 150 krwiodawców). W  okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie, tj. od 18 lutego do 31 grudnia 2016 roku Zarząd spotkał się 3 razy.


Sprawozdanie:

1. Udział reprezentacji Klubu w III Spartakiadzie sportowo-rekreacyjnej krwiodawców powiatu chojnickiego
            Reprezentacja Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach, na zaproszenie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Chojnicach, wzięła udział w III spartakiadzie sportowo-rekreacyjnej  krwiodawców powiatu chojnickiego. Impreza odbyła się 11 czerwca 2016 roku w Lasku Miejskim. Główna nagrodą w konkurencjach sportowych o którą rywalizowały kluby był puchar. Bruski Klub reprezentowali: Jan Czapiewski, Andrzej Jażdżewski, Agnieszka Drzewicka i Bożena Czapiewska (rezerwa).


2. Bal krwiodawców z gminy Brusy

            W dniu 19 listopada 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Leśnie zorganizowano spotkanie dla Krwiodawców z terenu miasta i gminy Brusy.  Uczestniczyło w nim ponad 100 osób.
Podczas spotkania wręczono odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.  Wręczał je Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Rafał Borzyszkowski. Ponadto osoby odznaczone uhonorowane zostały przez Burmistrza Brus listami gratulacyjnymi oraz pamiątkowymi statuetkami. Zarząd Klubu przygotował dla swoich Krwiodawców upominki rzeczowe. Specjalne podziękowania trafiły również do Społeczności KLO, Nadleśnictwa Przymuszewo oraz Gminy Brusy.

3. Wnioski o nadanie odznaczeń
W 2016 roku Klub wystąpił do Zarządu Okręgowego PCK w Gdańsku o nadanie odznaczeń „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” dla 38 krwiodawców z terenu naszej gminy. Łącznie w tym czasie złożono 56 wniosków.

4. Akcje poboru krwi – KRWIOBUS i inne
Klub we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku zorganizował w Brusach 4 akcje postoju KRWIOBUSA. Podczas tych akcji łącznie krew oddało 88 osób, uzyskano w ten sposób 28 litrów krwi.
Dodatkowo na przełomie września i października włączyliśmy się w akcję poboru krwi dla chorego chłopca z Krojant.Jak informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku w 2016 roku 54 członków naszego Klubu oddało krew – zarówno w TO w Chojnicach, jak i podczas akcji w krwiobusie /nie każdy z tych osób deklarował przynależność do klubu/. Donacji było 121, w tym 13 dawców zgłosiło się po raz pierwszy. Ilość oddanej krwi pełnej – 54,01 litra.

5. Nagrody i odznaczenia
            W dniu 26 listopada 2016 roku – podczas Gali krwiodawstwa powiatu chojnickiego - Zarząd Klubu Rejonowego PCK w Chojnicach na ręce Prezes Klubu HDK UM Brusy wręczył podziękowanie za  „Reaktywowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach oraz promowanie idei honorowego krwiodawstwa”.
 
            W dniu 19 grudnia 2016 roku – podczas Gali wolontariatu odbywającej w CKiB w Brusach – Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział w Leśnie przyznał Klubowi HDK przy UM Brusy CERTYFIKAT ORGANIZACJI PRZYJAZNEJ WOLONTARIUSZOM.


6.  Aktualizacja bazy/rejestru krwiodawców z terenu miasta i gminy Brusy
Na bieżąco dokonywana jest aktualizacja danych przekazywanych przez krwiodawców (adresy, telefony, ilość oddanej krwi, itp.)

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia Janusz Skiba.
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia Janusz Skiba.
Odznaczenie otrzymuje Dariusz Sielski.
Odznaczenie otrzymuje Dariusz Sielski.
Burmistrz Brus Witold Ossowski wręcza odznaczenie Rafałowi Szczęsnemu.
Burmistrz Brus Witold Ossowski wręcza odznaczenie Rafałowi Szczęsnemu.
W imieniu Rafała Jażdżewskiego odznaczenie odbiera Andrzej Jażdżewski.
W imieniu Rafała Jażdżewskiego odznaczenie odbiera Andrzej Jażdżewski.
Z rąk Burmistrza Brus list gratulacyjny otrzymuje Sławomir Turzyński.
Z rąk Burmistrza Brus list gratulacyjny otrzymuje Sławomir Turzyński.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!