Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2018r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2017-05-11 • Ogłoszenie Burmistrza Brus
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
         przeznaczonych do sprzedaży
 
 
 
 
                    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późń. zm.)
                                               BURMISTRZ BRUS  
                                                                o g ł a s z a 
do sprzedaży 1 lokal mieszkalny w budynku w Brusach przy ul. Wojska Polskiego 52 z jednoczesną sprzedażą 57/1000 części działki nr 1660/1 o pow. 0,1856 ha, zapisanej w KW SL1C/00034946/4 Sądu Rejonowego w Chojnicach:
 
 
Nr lokalu
 
Imię i nazwisko najemcy
Pow. użytkowa
lokalu w m2
Cena lokalu
z udziałem w gruncie        w zł
     6
 
Eryka Szczepańska
             47,4
 
       89.000,-
 
                   Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy ogłoszeń w okresie  od  11 maja 2017r.  do  1 czerwca 2017r. 
 
                 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowego lokalu mogą złożyć wniosek o kupno do dnia 22 czerwca 2017r. cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!