Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 21 stycznia 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-01-22 • XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.

5.      Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.

6.      Zgłaszanie interpelacji, wolnych wniosków i zapytań.

7.      Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1     uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2018 rok

7.2      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018 – 2027

7.3     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

7.4     wieloletniego programu gospodarowania, mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2018-2022

7.5     przedłużenia umowy dzierżawy

7.6     dzierżawy nieruchomości w Rudzinach

7.7     uzgodnienie zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy

7.8     zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy

7.9     zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody w miejscowości Orlik, gmina Brusy

7.10  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym

7.11 wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym

7.12  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

7.13 określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy

8. Odpowiedź na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

9.      Sprawy organizacyjne.

10.  Zamknięcie obrad. 

 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!