Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 lipca 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-08-03 • Pomoc dla hospicjum


Gmina Brusy przekazała kwotę 50 tys. zł Towarzystwu Przyjaciół Hospicjum. Stosowną decyzję w tej sprawie podjął burmistrz Brus Witold Ossowski rozstrzygając otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia osób przewlekle chorych.

W czwartek, 26 lipca, z przedstawicielkami Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum – prezes lek. med. Małgorzatą Kaczmarek i wiceprezes Mariolą Henszke, w imieniu burmistrza, spotkała się sekretarz Gminy Brusy Mariola Rodzeń, która przekazała paniom umowę na dofinansowanie. Panie wymieniły się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji osób przewlekle chorych oraz problemów dotykających funkcjonowanie hospicjum.

W ostatnich latach obserwuje się wzrastającą zachorowalność na choroby nowotworowe w województwie pomorskim, w tym na terenie miasta i gminy Brusy i całego powiatu chojnickiego. Zapewniana obecnie pomoc lekarska i pielęgniarska w ramach hospicjum domowego jest niewystarczająca. Brakuje lekarzy, pielęgniarek i miejsc, zarówno na oddziale  stacjonarnym, jak i w ramach hospicjum domowego.

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum wychodzi naprzeciw potrzebom chorym poprzez budowę hospicjum. W październiku 2010 roku,  decyzją  Rady  Miejskiej  w  Chojnicach,  w sprawie darowizny nieruchomości  TPH  otrzymało  nieruchomość przy  ul. Strzeleckiej o  powierzchni 3673 m2   na  cele  prowadzenia  hospicjum  stacjonarnego i zakładu opiekuńczo leczniczego. Przez kolejne lata, do teraz, trwa realizacja poszczególnych etapów inwestycji.

Docelowo, wybudowane hospicjum, wpłynie na zwiększenie dostępności i podwyższenie standardu usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej. W nowobudowanym obiekcie świadczona będzie całodobowa pomoc i opieka ludziom chorym na nowotwory w ostatnim stadium choroby, co pozwoli im na godne przeżycie ostatnich miesięcy/tygodni/dni. Zaplanowany zakres budowy umożliwi korzystanie z zaplecza lokalowego przez co najmniej 30 osób chorych w opiece stacjonarnej, zamieszkujących na terenie powiatu chojnickiego (15 łóżek hospicyjnych i pozostałe z funkcją opiekuńczo-leczniczą).

W chwili obecnej inwestycja znajduje się  jest w stanie surowym zamkniętym. Zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz instalacji ciepłej i zimnej wody.

Obecnie realizowanym etapem budowy hospicjum jest wykonanie tynków wewnętrznych. Wartość zadania opiewa na kwotę 153 tys. zł. Gmina Brusy, mając na uwadze dobro i komfort leczenia osób chorych, wspiera inwestycję kwotą 50 tys. zł.

Całkowity koszt budowy hospicjum wyniesie prawie 8 mln. zł. Termin realizacji warunkuje pozyskiwanie pieniędzy ze środków zewnętrznych.

 

 

 

Inf. i fot. Gmina Brusy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!