Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 18 czerwca 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-10-12 • XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 18 października br. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Brusach odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Zgłaszanie interpelacji, wolnych wniosków i zapytań.
 7. Odpowiedź na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027
  2. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018
  3. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019 
  4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
  5. wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych  do Związku Sowieckiego
  6. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok
  7. Statutu Gminy Brusy
 9. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych z działalności w VII kadencji Rady Miejskiej w Brusach.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w VII kadencji Rady Miejskiej w Brusach
 11. Sprawozdanie Burmistrza Brus.
 12. Sprawy organizacyjne.
 13. Zamknięcie obrad. 

 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00.

 

Inf. Gmina Brusy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!