Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 20 lipca 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-10-19 • Pożegnanie z Radą Miejską

XXXII sesja Rady Miejskiej  w Brusach, która odbyła się wczoraj, 18 października, była ostatnią sesją w kadencji 2014-2018. 
Radni podczas sesji jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027
- zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018
- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019 
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
- wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych  do Związku Sowieckiego
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok
- Statutu Gminy Brusy
 
Ostatnia sesja w kadencji to odpowiedni czas na podsumowanie. Sprawozdanie z działalności minionych lat złożyli przewodniczący komisji stałych VII kadencji Rady Miejskiej w Brusach oraz
przewodnicząca Rady Beata Zblewska. Minioną kadencję podsumował też burmistrz Witold Ossowski. Zwrócił uwagę na najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne zrealizowane przez Gminę Brusy w ciągu ostatnich lat. Wskazał inwestycje, na które wydatkowano około 70 mln zł. Mówił m.in. o inwestycjach i remontach drogowych, które w tym czasie pochłonęły ponad 55 mln zł, o przeznaczonych środkach na rozwój oświaty w kwocie ponad 90 mln zł oraz o innych kluczowych zadaniach Gminy takich jak: usuwanie azbestu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacje ośrodków zdrowia w Brusach i Leśnie, zadania związane z poprawą bezpieczeństwa, rozbudową infrastruktury sportowej i realizacją Funduszu Sołeckiego (patrz prezentacja poniżej).  
 
Wczorajsza sesja była też okazją do tego, by podziękować za współpracę. W ramach upominku każdy z radnych Rady Miejskiej otrzymał z rąk burmistrza Witolda Ossowskiego oraz przewodniczącej Rady Miejskiej Beaty Zblewskiej pamiątkową książkę „Droga do niepodległości”. Upominek wpisał się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Radni zaś złożyli serdeczne podziękowanie za wspólną pracę burmistrzowi. Dziękowano także lokalnym mediom oraz, w sposób szczególny, doceniono przewodniczącą Beatę Zblewską, która zakończyła pracę w Radzie Miejskiej w Brusach. Gratulacje odebrała z rąk burmistrza, radnych oraz sołtysów z jej okręgu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf. i fot. Gmina Brusy. 
 
Pliki do ściągnięcia:
sprawozdanie Burmistrza Brus_prezentacja multimedialna (11,539 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!