Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 maja 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2018-11-23 • II sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że w czwartek, 29 listopada, o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Brusach.

           

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy
  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  3. zmian w Statucie Gminy Brusy
  4. zmian w statutach sołectw i osiedli
  5. wynagrodzenia Burmistrza Brus
  6. zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r.
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022
  8. podatku od nieruchomości
  9. wysokości stawek podatku od środków transportowych
  10.  wprowadzenia opłaty miejscowej
  11. wprowadzenia opłaty targowej
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zamknięcie obrad. 

 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

 

                                  

 

 

 

Inf. Gmina Brusy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!