Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 czerwca 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-01-04 • Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miejska w Brusach, w dniu 29 listopada 2018r., podjęła Uchwałę Nr II/16/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 5021).

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące stawki opłat:

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związana ze wzrostem kosztów odbioru opadów komunalnych z terenu naszej gminy. W celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędne jest pobieranie opłat wg stawek podanych w powyższej tabeli.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454), każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed pierwszym terminem płatności.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub okoliczności mające wpływ na wysokość opłaty (np. zamieszkanie, narodziny dziecka, zgon mieszkańca, wyprowadzka), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Druki deklaracji dostępne są m.in. na stronie internetowej www.brusy.pl (w zakładce Gospodarka Odpadami) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!