Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 maja 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-03-07 • IV sesja Rady Miejskiej w Brusach

W czwartek, 28 lutego br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się IV sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

 

  • planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok

Plany pracy komisji stałych dostępne w załączniku poniżej.

  • rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia oraz modernizacji ulicy Stokrotki
    w miejscowości Brusy

4 grudnia 2018 r. do Rady Miejskiej w Brusach oraz Burmistrza Brus wpłynęła petycja od mieszkańców ul. Stokrotki w Brusach w sprawie budowy oświetlenia oraz modernizacji ww. ulicy. W związku z planowanym w 2019 roku uruchomieniem Funduszu Dróg Samorządowych, gmina Brusy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy ulic w Brusach,  w tym ulicy Stokrotki. Ewentualne dofinansowanie obejmować będzie wszystkie elementy drogi wraz z jej oświetleniem, dlatego na obecną chwilę budowanie drogi wyłącznie ze środków własnych jest nieracjonalne. Ponadto budowa ul. Stokrotki w Brusach może być realizowana dopiero po zaprojektowaniu i wybudowaniu kolektora deszczowego w ul. Kalwaryjnej, do którego odprowadzone będą wody opadowe z części ulic Osiedla Słonecznego, w tym ulicy Stokrotki. Gmina Brusy jest obecnie na etapie ogłaszania przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia Brus, obejmującej również ulicę Kalwaryjną. Dokumentacja zostanie opracowana jeszcze w 2019 r.

  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2019 roku

Rada Miejska jest zobowiązana do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W programie wskazano m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

  • wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego

Uchwała dotyczy nabycia przez Gminę Brusy działki nr 290/1 zabudowanej przepompownią ścieków i działki nr 290/4 zabudowanej świetlicą wiejską w Leśnie, stanowiących własność osoby fizycznej.

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy, gmina Brusy

Obszar objęty uchwałą obejmuje teren działki nr 601, zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej w Czyczkowach, który nie jest obecnie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 738 i nr 554 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosobudy gmina Brusy

Teren, o którym mowa zabudowany jest budynkiem świetlicy wiejskiej  i remizy OSP i nie jest obecnie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Ponadto na sesji przedstawiona została interpelacja radnego Rady Miejskiej w Brusach Marcina Cysewskiego dotycząca budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem w miejscowości Gacnik, przy drodze wojewódzkiej nr 235, do zaprojektowanej przez Gminę Brusy ścieżki rowerowej w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Lubnia”. Burmistrz Brus skierował prośbę o ujęcie wyżej opisanego przejścia dla pieszych, celem poprawy bezpieczeństwa, w zakresie dokumentacji projektowej projektu - „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice”. W odpowiedzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku poinformował, że opracowywanie dokumentacji projektowej zostało zakończone, a realizacja zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 Korne - Chojnice”, z uwagi na wyczerpanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 obecnie nie jest możliwa. Ponadto, w opinii ZDW w Gdańsku, wyznaczanie przejścia dla pieszych czy przejazdów dla rowerów poza terenem zabudowanym jest działaniem na szkodę tych użytkowników.

Inf. i fot. Gmina Brusy. 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!