Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 24 maja 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-03-08 • Odnowa parku w Wielkich Chełmach

„Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” to zadanie inwestycyjne, które Gmina Brusy realizuje w partnerstwie z Gminą Konarzyny. Prace związane z przedsięwzięciem już się rozpoczęły.

Przedmiotem projektu jest ochrona i odtworzenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z odnową trzech parków: jednego w Gminie Brusy i dwóch w Gminie Konarzyny. Mowa tu dokładnie o parkach w miejscowościach: Wielkie Chełmy oraz Konarzynki i Korne. Poprzez ochronę, monitoring i odtworzenie siedlisk chronionych zwierząt projekt zapewni im warunki do życia i rozwoju. Natomiast rewaloryzacja parków w zakresie budowy ścieżek oraz montażu elementów małej architektury, wpłynie istotnie na ruch turystyczny i zabezpieczy siedliska zwierząt. Będzie to także dodatkowy walor dla mieszkańców.

25 lutego zostały podpisane umowy z wykonawcami zadania w Wielkich Chełmach: Firmą Usługową Jacek Trzebiatowski z Lubni  na wykonanie nowych alejek, odtworzenie małej architektury, pielęgnacja drzew, wykonanie nowych nasadzeń oraz usunięcie gatunków inwazyjnych i z Zakładem Usług Wodno – Melioracyjnych Wojciech Czapiewski z Brus w celu rekultywacji 3 stawów. Należy dodać, że już w grudniu ubiegłego roku W Wielkich Chełmach zamontowano budki lęgowe nietoperzy - 15 szt. na terenie parku i 2 szt. z kamerami na podczerwień na strychu budynku szkoły.

Koszt inwestycji  dla obu gmin to 1.512.429,96 zł (Gmina Brusy -  1.454.810,96, Gmina Konarzyny – 57.619 zł). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej już w ubiegłym roku, jednak w styczniu roku bieżącego podpisany został aneks do umowy zwiększający dofinansowanie oraz wydłużający termin realizacji zadania do końca czerwca 2019 roku. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.285.041,87 zł, z czego 1.236.066,57 zł to dofinansowanie pozyskane przez Gminę Brusy

Inf. i fot. Gmina Brusy.

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!