Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 października 2019r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-06-18 • VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się VIII sesję Rady Miejskiej w Brusach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2018 rok:
 1. debata nad raportem;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
 1. opinia Komisji Rewizyjnej,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok,
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok
 2. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019
 3. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk
 4. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku
 5. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  i mieszkaniach chronionych
 6. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 7. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy”
 1. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 14.00

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!