Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-12-20 • Rewitalizacja Brus


W ramach programu rewitalizacji zostanie odnowiony budynek tzw. „starej szkoły” położony między ulicami: Kościelną i Szkolną w Brusach. Docelowo mieścić się tam będzie Centrum Usług Społecznych.

Cała inwestycja to złożone przedsięwzięcie. Pierwszym etapem będzie przede wszystkim kompleksowej modernizacja, jakiej poddany zostanie budynek, w którym niegdyś funkcjonowała szkoła. Remont obejmie wymianę pokrycia dachowego oraz niezbędne prace renowacyjne konstrukcji dachu, remont elewacji, wymianę: instalacji elektrycznej, oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz część budynku zostanie zaadaptowana na cele społeczne dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres przedsięwzięcia zakłada również prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, który obejmować będzie strefę zieleni uporządkowanej, strefę rekreacji, strefę komunikacji z parkingiem dostostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami i ciągami pieszymi. Obecnie trwają prace nad projektem obiektu, które, za kwotę niespełna 60 tys. zł, wykonuje Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłosowski. 

W ramach „Rewitalizacji części miasta Brusy” wyremontowany zostanie również budynek mieszkalny przy ul. Chełmowskiej, sąsiadujący ze „starą szkołą”. Prace w tym obiekcie są już realizowane, a ich wykonawcą za kwotę około 170 tys. zł jest firma „MAJKOWSKI-BAU” Sp. z o.o.

Szacunkowy koszt projektu „Rewitalizacji części miasta Brusy” to niespełna 3,9 mln zł. Gmina Brusy pozyskała dofinansowanie na wykonanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie ponad 2,2 mln zł.

 

Drugi projekt związany z obiektem „starej szkoły” to utworzenie „Centrum Usług Społecznych w Brusach”. W tym celu w budynku powstaną: 3 mieszkania opieki całodobowej dla osób niesamodzielnych, miejsce świadczenia usług opiekuńczych pobytu dziennego dla osób starszych, placówka wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej, w której odbywać się będą zajęcia i warsztaty umiejętności rodzicielskich oraz punkt poradnictwa specjalistycznego (prawnego i rodzinnego) dla rodzin z problemami wychowawczymi. Działania w projekcie zorientowane są na osoby o różnym stopniu niesamodzielności (seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich opiekunów). Pomocą objętych zostanie 80 osób. Koszt wdrożenia projektu to ok. 1,4 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej zostanie zrealizowana do końca przyszłego roku, natomiast zakres społeczny do końca roku 2022.

 

 

 

Inf. i fot. UM Brusy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!