Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-01-03 • Obwieszczenie Burmistrza Brus

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BRUS

o przyjęciu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie gm. Brusy.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

informuję

o przyjęciu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy, uchwałą Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 roku.

Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach oraz na stronie internetowej gminy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!