Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 5 sierpnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-01-28 • Instalacje fotowoltaiczne u mieszkańców

Gmina Brusy stawia na ekologię. Realizacja projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii” pozwoliła na montaż instalacji fotowoltaicznych u 145 rodzin w gminie Brusy.

Inwestycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i oceny warunków w poszczególnych domach, do realizacji zadania zakwalifikowano 145 budynków mieszkalnych. Zamontowane instalacje służą wytwarzaniu energii elektrycznej zgodnie z zapotrzebowaniem danej rodziny.

Koszt całkowity montażu instalacji u 145 beneficjentów opiewał na kwotę 2.711.328,03 zł. Wysokość pozyskanego przez Gminę Brusy dofinansowania wyniosła 2.041.286,51 zł. Różnicę kosztów z własnego budżetu pokryli mieszkańcy. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.03.01 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Należy dodać, że zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie gmin: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny. W każdej z nich, dzięki inwestycji, zwiększy się wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, poprawi się jakość powietrza, ograniczeniu ulegnie emisja gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

 

 

 

 

Projekt „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny” został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.03.01 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

 

Inf. i fot. UM Brusy.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!