Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 11 sierpnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-02-14 • II Gminny Konkurs Inscenizacji na Powitanie Wiosny pt. „Przyszła Wiosna” - regulamin

II Gminny Przegląd Inscenizacji dla przedszkoli i klas I – III
na powitanie wiosny pt. „Przyszła Wiosna”

1 § Organizator:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” przy współpracy ze Szkołą Podstawową  im. bł. ks. Józefa Jankowskiego, Czyczkowy, ul. Główna 46

2 § Adresaci:
Przegląd inscenizacji skierowany jest do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Brusy. Adresatami są uczniowie przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych.

3 § Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań małymi formami scenicznymi;
- kształtowanie umiejętności gry aktorskiej na scenie;
- uwrażliwianie na piękno nadchodzącej pory roku;
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

4 § Założenia konkursu:
Założeniami konkursu jest przedstawienie inscenizacji o tematyce wiosennej.
Przegląd odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
- przedszkola oraz oddziały „0”
- klasy I – III

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział.

5 § Wymagania konkursowe:
Inscenizacja może trwać do 15 minut, plus dodatkowe 10 minut na przygotowanie scenografii.

6 § Kryteria oceny:

Ocenie podlegać będą następujące elementy:
- dobór repertuaru (dostosowanie scenariusza do możliwości wykonawczych uczniów);
- charakteryzacja aktorów;
- gra aktorska
- znajomość roli
- ogólny wyraz artystyczny;

7§ Termin zgłoszeń
Zgłoszenia należy składać do 27 marca 2020 roku osobiście lub pocztą
na adres: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego
Czyczkowy
ul. Główna 46
89-632 Brusy

z dopiskiem : II Gminny Przegląd Inscenizacji na powitanie wiosny
pt. „Przyszła Wiosna ”

lub na e-maila: spczyczkowy@op.pl

8§ Postanowienia końcowe
Termin przeglądu planowany jest na 2 kwietnia 2020 roku.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty przeglądu.
O ostatecznej dacie zgłoszone grupy zostaną poinformowane przez koordynatora konkursu.

Organizator konkursu zapewnia dostęp do sprzętu elektronicznego: nagłośnienie, laptop, radio.

Z poszczególnej placówki można zgłosić jedną grupę z każdej kategorii wiekowej. Placówki, w których jest więcej niż 3 grupy poszczególnej kategorii mogą wystawić 2 zespoły.

Pliki do ściągnięcia:
regulamin (465 kB)
karta uczestnika (429 kB)
zgłoszenie (178 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!