Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 kwietnia 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

REGULAMIN XX PRZEGLĄDU PIOSENKI „NA POWITANIE WIOSNY” o zasięgu powiatowym

REGULAMIN XX PRZEGLĄDU PIOSENKI „NA POWITANIE WIOSNY”
o zasięgu powiatowym


1. Organizator:
Centrum Kultury i Biblioteki  im. Jana Karnowskiego w Brusach

2. Cel konkursu:
a) rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
b) wyłanianie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki
c) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych
d) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
e) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników i ich opiekunów

3. Termin i miejsce imprezy:
20 marca 2020 roku o godzinie 9.00 w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach

4. Warunki uczestnictwa:
W przeglądzie mogą wziąć udział młodzi wokaliści w wieku przedszkolnym i szkolnym z powiatu chojnickiego.

5. Zasady uczestnictwa:
a) uczestnicy wraz z opiekunami przygotowują jeden utwór śpiewany o tematyce wiosennej, przyrodniczej lub turystycznej
b) rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w 4 kategoriach wiekowych z uwzględnianiem podziału na solistów i zespoły
c) grupa wokalna nie może przekraczać 15 osób; liczba instrumentalistów nie podlega ograniczeniu
d) uczestnik może wykonywać piosenki akompaniując samemu, korzystając z pomocy akompaniatora lub nagrania audio (zapis na CD)                   
e) na miejscu do wykorzystania pianino elektroniczne, gitara elektroakustyczna lub klasyczna, akordeon, keyboard, odtwarzacz CD
f)  z danej szkoły lub placówki do udziału w przeglądzie można zgłosić nie więcej niż 3 podmioty wykonawcze w jednej kategorii wiekowej
g) każdy uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym, czyli jeżeli występuje w zespole to nie może występować jeszcze raz jako solista
g) karty zgłoszenia należy przysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 roku na adres:
Chata Kaszubska im. Józefa Chełmowskiego
Brusy – Jaglie 11b
89-632 Brusy
e-mail: ckb.instruktorzy@brusy.pl

6. Oceny i nagrody:
a) uczestników oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które kierować się będzie następującymi kryteriami:
- techniką wykonania,
- poprawnością emisyjną i dykcją
- czystością intonacyjną
a także:
- doborem repertuaru,
- pomysłowością
- ogólnym wyrazem artystycznym
b) uczestnicy oceniani będą w 4 kategoriach wiekowych:
- przedszkola
- szkoła podstawowa (klasy I – III)
- szkoła podstawowa ( klasy IV – VIII)
 -szkoły ponadgimnazjalne

i w dwóch kategoriach wykonawczych:
- soliści
- zespoły
c) nagrody przewidziane są dla laureatów I, II, III miejsca dla pozostałych dyplomy  pamiątkowe        

7. Postanowienia końcowe:
a) uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na koszt własny
b) organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
c) wszystkie informacje na temat przeglądu można uzyskać w Chacie Kaszubskiej w Brusach – Jagliach tel. 52 396-93-34 (koordynator przeglądu Renata Goebel)oraz na stronie internetowej:  www.ckibbrusy.pl
d) w załączeniu przysyłamy kartę zgłoszenia na przegląd
e) zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w publikacjach dotyczących przeglądu i działalności organizatorów

Zapraszamy do udziału! Z pozdrowieniami - Organizatorzy!

Pliki do ściągnięcia:
REGULAMIN (256 kB)
karta zgłoszenia (182 kB)
karta uczestnika (426 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!