Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 4 czerwca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-04-30 • XV sesja Rady Miejskiej w Brusach - porządek sesji


7 maja 2020r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się bez udziału publiczności i mediów. Transmisję sesji można oglądać on-line na stronie internetowej: www.bip.brusy.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2020/2021
 2. przekształcenia Przedszkola nr 1 w Brusach
 3. o zmianie uchwały Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania
  Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy”
 4. ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach
 5. określenia wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego
 6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2020 roku
 7. zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach
 8. zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 9. zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok
 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028
 11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 258/18, 258/19 i nr 260/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Leśno, gm. Brusy
 12. przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 – 2023
 1. Odczytanie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym wraz z odpowiedziami.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Zamknięcie obrad. 

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!